theBalm website

ทุกคนต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่ง เราเชื่อในตัวคุณแม้ว่าเรารู้ว่าคุณสามารถปลดล็อคระดับถัดไปได้ ในฐานะผู้เริ่มต้นคะแนนจะง่ายอย่างที่: 50 คะแนนง่ายๆโดยการสร้างบัญชี 20 คะแนนในวันเกิดของคุณ 10 คะแนนที่จะเขียนรีวิว 10 คะแนนตามเราที่ Insta 10 คะแนนชอบหน้า FB ของเรา 5 คะแนนเพื่อแบ่งปันใน FB 5 คะแนนเพื่อแบ่งปันบน Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *